Elite Babes

Saskia A

Saskia A

  • Birthplace: Ukraine
  • Birthday: 1986-02-09
  • Hair Color: Brown
  • Height: 1,7
  • Bust Size: Large
  • Measurements: 35-25-35
  • First Seen: 2006
  • Aliases: Sascha at Domai, Saskia at Femjoy, Saska at Met-art

Saskia A